Att studera på Lights

 

Atmosfär


Vi på SCHOOL OF LIGHTS vet att det mest tillfredsställande en människa kan göra är att leva i Guds närvaro och tillsammans med andra upptäcka och utveckla den kallelse som han har gett oss. Vi ser att Guds kärlek gång på gång river ner murar och öppnar människors hjärtan. Vi vill ha roligt tillsammans på LIGHTS och därför strävar vi efter att varje ny vecka här på LIGHTS ska vara en upptäcktsfärd. Tillsammans upptäcker vi mer och mer av Guds storhet och vishet och lär också känna oss själva och varandra.

 

Vi vill ha roligt tillsammans på LIGHTS och därför strävar vi efter att varje ny vecka här på LIGHTS ska vara en upptäcktsfärd


Vår bibelskola LIGHTS är kopplad till Södermalmskyrkan, en kyrka som verkar mitt i storstadens puls och kreativitet och vars vision är att påverka dess framtid med Guds kärlek och sanning. 
Som student hos oss har du därför en unik möjlighet att delta aktivt i ett levande gudstjänstliv. Varje söndag samlas ca 800 personer för att tillsammans möta Gud. På fredagskvällarna träffas även ett stort gäng ungdomar för möte och skön gemenskap i Södermalmskyrkans café, en oas av kärlek mitt på Södermalm i Stockholm.  

   
Hjärtat i vår gemenskap och vårt församlingsarbete är våra cellgrupper, som samlas på olika platser runtom i Storstockholm en gång i veckan. Där får du gemenskap och en unik möjlighet att växa i din kallelse, dina relationer och ditt ledarskap.


Vad vi gör


SCHOOL OF LIGHTS har vi olika ämnesblock som ger dig en stark grund att stå på i ditt kristna liv. Vi är en bibelskola som inte kompromissar med Guds ord, men som samtidigt lever jordnära i den tid vi lever i, och förstår både dess utmaningar och möjligheter för oss som troende.  
Våra ämnen varvas därför också med tema-veckor, gästföreläsare, workshops och praktiskt och teoretiskt arbete.

På LIGHTS får du en stark uppenbarelse i Guds ord av kunniga bibellärare, samtidigt som du växer i ditt böneliv. Vår längtan är att du ska lära dig att höra Guds röst tydligare under detta år och ta emot hans vägledning för ditt liv genom en levande relation med den helige Ande.

 

Vi tror att Gud lagt ner en längtan i varje människa att leva ett heligt
och fruktbärande liv

 
Vi tror att vi alla är kallade att leva i Guds närvaro och i den generella kallelse som han gett församlingen och varje troende son eller dotter. Vi tror samtidigt att varje person behöver ge kallelsen en personlig färg och ett specifikt fokus för att få maximal genomslagskraft i samhället. Vår målsättning är därför att studenter som gått på LIGHTS står tryggt förankrade i sin kallelse både i den lokala församlingen och i samhället.
 
På vår bibelskola kommer du därför att få verktyg för att hitta din plats och kallelse både i församlingen och på marknadsplatsen, i samhället. Målet med exempelvis praktiska övningar, workshops och studiebesök på olika platser är att du ska vidga dina perspektiv och förlösa din inneboende kreativitet. 

Du kommer även att tränas i att argumentera för din tro. Du får uppenbarelse och verktyg som gör att eventuell rädsla eller osäkerhet i din tro försvinner så att du frimodigt kan stå upp för sanningen.

 

 Vi vill att du ska se det som något naturligt att förlösa Guds mirakler och ingripanden i människors liv


På LIGHTS får du samtidigt undervisning och träning i att uppskatta, förstå och själv bli en aktiv del av Jesu utsträckta händer här på jorden - församlingen. Det här inkluderar förbön, själavinnande, att befästa människor i tron, själavård, tjänstegåvorna och många andra ämnen. Vi vill att du ska se det som något naturligt att förlösa Guds mirakler och ingripanden genom bön, att tala om din tro, möta människors behov, dela ett budskap av hopp till en värld som förlorat hoppet, be för sjuka, verka i nådegåvor och mycket annat.
  
Du som vill och som aktivt deltar i en av våra cellgrupper kommer att få möjligheten och förmånen att själv starta en cellgrupp och på så sätt utveckla ditt ledarskap i församlingen. Det här är den bästa träningsplatsen för dig att gå i Jesu fotspår, lägga ner ditt liv för andra människor och växa i Guds kärlek och i din kallelse.

 

En dag hos oss


Du kommer att få klassisk bibel-undervisning av mycket uppskattade lärare varvat med praktiska och kreativa inslag. Du tränas i att arbeta självständigt såväl som i grupp. 


Undervisningen pågår från kl 8.30-12.00 måndag till fredag. Du förväntas komma i tid, vara närvarande och aktivt deltagande varje dag. Ibland ges tid till grupparbeten, övningar och självstudier inom ramen för skoldagen. Du förväntas avsluta övriga moment på din fritid.   


Tack vare att School of LIGHTS är kopplad till Södermalmskyrkan finns det stora möjligheter för dig att engagera dig och växa i den lokala församlingen parallellt med bibelskolan. Det är i församlingsgemenskapen som du på ett direkt och konkret sätt kan bearbeta och tillämpa det du lär dig och börja växa som Jesu lärjunge och vandra i din kallelse.

 

 

Ämnen
 

Jesus / love came down

 • Jesus, vårt främsta exempel
 • Jesu liv och tjänst på jorden
 • Jesu död och uppståndelse
 • Kraften i namnet Jesus

All things new

 • Personlig upprättelse
 • Bönen och ordet
 • Din ande, själ och kropp
 • Din familj, utgångspunkten för ett
  bestående ledarskap
 • Familjens och samhällets upprättelse
 • Smord för att erövra: din
  privatekonomi

Called & Chosen

 • Upptäck och vandra i din kallelse
 • Kallad att lägga ner ditt liv:
  tjänandet som identitet
 • Du kan höra Guds röst
 • En profetisk generation

Gäster och studiebesök

Under läsåret varvas dessa ämnen med studiebesök,
gästtalare, kreativa workshops osv. 

Love God, love people

 • Din relation med Gud
 • Bygg Guds församling
 • Själavinnande och befästande
 • Cellgruppen, platsen för mirakler

The book of life

 • Bibeln: Grunden för vår tro
 • Bibelns alla böcker
 • Fördjupningsarbete

A supernatural lifestyle

 • Den helige Ande
 • Andens frukter och gåvor
 • Smörjelsen
 • Själavinnande

This is our time

 • Eskatologi: Läran om den sista tiden
 • Känn den tid du lever i
 • Israels roll i Guds plan

Make your voice count

 • Apologetik: Till kristendomens försvar
 • Retorik
 • Kristen på marknadsplatsen

 

Följ med oss till Colombia, väckelsens land!

Alla våra studenter erbjuds den unika möjligheten att resa med ett team från Södermalmskyrkan till ett land av väckelse, Colombia. Den ca 10 dagar långa resan går av stapeln i slutet av januari 2018. Vi besöker en internationell konferens för troende över hela världen som samlats för att be för och påverka sina länder med väckelsens eld. Värd för konferensen är MCI, en församling som startades med 8 personer hemma i pastorerna Cesar och Claudia Castellanos vardagsrum. Idag har den vuxit till mer än 200 000 medlemmar.

Följ med oss och upplev en plats där Guds församling rest sig och gör skillnad! Ditt liv kommer aldrig mer bli detsamma!


Resan är frivillig och bekostas av studenten själv. Du behöver räkna med kostnader för flyg, hotell, mat, konferensavgift och tolkning. Kontakta oss för mer info.